กิจกรรม

 • กีฬาสี 2560 วันที่ 7-8 กันยายน 2560 โรงเรียนหนองแซงวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพ ทักษะด้านกีฬา  ฝึกให ...
  ส่ง 10 ก.ย. 2560 20:53 โดย admin nswittaya
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองแซงวิทยา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560   ชมภาพกิจกรรม
  ส่ง 28 ส.ค. 2560 02:16 โดย admin nswittaya
 • โครงการเยาวชนสระบุรี ก้อนดินความดี ของสังคม วันที่ 25 สิงหาคม 2560  นางอุษา จิวะชาติ  ผู้พิพากษา  หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2560 02:04 โดย admin nswittaya
 • ทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560  โรงเรียนหนองแซงวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 โดยเข้าชมงาน"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 02:09 โดย admin nswittaya
 • วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนหนองแซงวิทยา  จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาต ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 01:51 โดย admin nswittaya
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 77 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์

 • การรับสมัครนักเรียน  ด้วยโรงเรียนหนองแซงวิทยาจะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การดำเน ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2560 22:10 โดย admin nswittaya
 • สอบวัดผลปลายภาคเรียน กำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560   
  ส่ง 12 ก.พ. 2560 20:56 โดย admin nswittaya
 • สอบวัดผลกลางภาค  กำหนดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5-6 มกราคม 2560   
  ส่ง 27 ธ.ค. 2559 18:24 โดย admin nswittaya
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนหนองแซงวิทยา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวคร ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2559 04:51 โดย admin nswittaya
 • กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
  ส่ง 7 ต.ค. 2559 04:04 โดย admin nswittaya
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »