กิจกรรม

 • ทำบุญวันปีใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2560  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยาคม ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 
  ส่ง 7 ม.ค. 2561 23:27 โดย admin nswittaya
 • วันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนหนองแซงวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส  และกิจกรรมประกวดการแต่งกายชุดประจำชาติ ในกลุ่มประเทศอาเซียน   ชมภาพกิจกรรม
  ส่ง 25 ธ.ค. 2560 19:35 โดย admin nswittaya
 • กิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” วันที่ 25  ธันวาคม 2560  นำโดยนายเชิดพงษ์  ชูพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากร  และนักเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยา มอบเงินจากการทำกิจกรรมก้าวคนละก้าว ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2560 00:30 โดย admin nswittaya
 • เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองแซงวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  21-22  ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเร ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2560 00:43 โดย admin nswittaya
 • โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 โรงเรียนหนองแซงวิทยา โดยนายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดสระบ ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2560 00:46 โดย admin nswittaya
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 92 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์

 • สอบวัดผลกลางภาคเรียน   กำหนดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4-5 มกราคม 2561 
  ส่ง 11 ธ.ค. 2560 23:56 โดย admin nswittaya
 • ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เนื่องด้วยในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 โรงเรียนหนองแซงวิทยากำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอเรียญเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2560 21:10 โดย admin nswittaya
 • การรับสมัครนักเรียน  ด้วยโรงเรียนหนองแซงวิทยาจะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การดำเน ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2560 22:10 โดย admin nswittaya
 • สอบวัดผลปลายภาคเรียน กำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560   
  ส่ง 12 ก.พ. 2560 20:56 โดย admin nswittaya
 • สอบวัดผลกลางภาค  กำหนดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5-6 มกราคม 2560   
  ส่ง 27 ธ.ค. 2559 18:24 โดย admin nswittaya
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »